Welcome remarks

Address: 42 Sovetskaya Street,
Lelchitsy, 247841

Е-mail: isp@lelchitsy.gov.by

Phone/fax: (+375 2356) 4 22 10

Deposits of the Lelchitsky district

Quarry of Hope

Lelchitskoye brown coal deposit

Bentonite clay deposit Ostrozhanskoe

Building stone deposit Glushkovichi

Molding sand deposit UbortskayaRudnya

Peat and sapropel deposits Milosevici

Tonezhskoye brown coal deposit