Welcome remarks

Address: 42 Sovetskaya Street,
Lelchitsy, 247841

Е-mail: isp@lelchitsy.gov.by

Phone/fax: (+375 2356) 4 22 10

Economic